Grote Verkeerstoets

Net als bijna 35 000 andere leerlingen
uit het vijfde leerjaar in Vlaanderen
namen wij deel aan de Grote Verkeerstoets.
Slechts 16 000 leerlingen of 46 % slaagden
voor deze test (score van 17/25) en hier was
heel wat om te doen in de media.

In onze klas slaagde iedereen!
En met gemiddeld 19/25 scoren wij stukken
beter dan het Vlaamse gemiddelde van 16/25.

Gebruik jullie verkeerskennis ook wijs in het verkeer!
Proficiat!

Klik hier voor de berichtgeving van VRT
rond de Grote Verkeerstoets.

(Groot)ouders die hun kennis eens willen testen
kunnen dat hier proberen.
Doen jullie het even goed als jullie (klein)kinderen?