Pedagogische werkdag

Morgen mogen de meesters en juffen
zelf nog eens achter de schoolbanken kruipen!
Jullie mogen dus thuisblijven...