Blokkenbouwsels

Vandaag maakten we heel wat constructies
met blokjes en tekenden we de verschillende
zijaanzichten en het grondplan ervan tijdens de wiskundeles.