Archeoloog in de klas

In navolging van ons thema 'Graven om te weten'
kwam er donderdag een echte archeologe op bezoek.
Ze vertelde over hoe archeologen te werk gaan,
we gingen zelf op onderzoek a.d.h.v. recent afval
van een hedendaags gezin (want de archeologen vinden
meestal ook voornamelijk oud afval onder de grond) en
mochten ook echte archeologische vondsten onderzoeken
(botten, scherven, glas, etc.).

Het was een boeiende les en enkele leerlingen
werden misschien zelfs geprikkeld om ooit 
in haar voetsporen te treden...

Klik hier voor meer foto's.