Niet vergeten!

Vergeet maandag jullie fluojas, lunchpakket en dankje niet!
Je mag ook een koek of stuk fruit voor tussendoor meenemen.
Denk ook aan warme regenkledij en goede stapschoenen!

Dinsdag breng je ook een fluojas en jullie bibzak mee,
zodat we deze keer alles tijdig kunnen inleveren!

Onze kerststukjes krijgen stilaan vorm.
Heb je thuis nog een (of meerdere voor klasgenoten) plankje(s) liggen?
Breng het dan dinsdag mee naar school.
We zullen de plankjes onder de blikken bevestigen...