Advent

Afgelopen weekend is het nieuwe kerkelijke jaar geopend
en startten we de adventsperiode.
Elke week mogen we een extra kaars aansteken
bij onze adventskrans, telkens wat meer licht,
telkens een stukje dichter bij de geboorte van Jezus...

We stonden vandaag eens extra stil
bij de betekenis van advent, de krans
en de verschillende kleuren die bij deze periode passen.