Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens
opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen.
Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde 
horen dit zelden of nooit.

Daarom laten we in VBS De Vaart en vele andere scholen
jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht,
de schoolbel eens extra luiden.

Zo laten we de wereld horen dat elk kind,
elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs.