Hoekenwerk

Deze week gingen we voor het eerst
aan de slag met hoekenwerk.
In de verschillende hoeken konden de leerlingen
constructies bouwen en puzzelen, schaken of
verschillende taal- en/of wiskundespelletjes spelen.