Meetopdrachten

Tijdens de wiskundeles voerden
we vandaag enkele leuke meetopdrachten uit!

Wisten jullie dat Tia Hellebaut in 2008
vlot over deze deur sprong en goud
veroverde op de olympische spelen?!