Sint-Godelieve

Naar aanleiding van ons bezoek
aan de glaskunstenares en de lessen godsdienst,
trokken we richting
Sint-Godelievekerk om er de glasramen
te bekijken en de verhalen van 
Sint-Godelieve te ontrafelen.

Klik hier voor nog enkele foto's.