Fitte & gezonde school!

Een maand geleden kregen we bezoek van
de coördinerend directeur van onze schoolgemeenschap.

Ze daagde ons uit om de meest fitte en gezonde school te worden!
Vrijdag werden we door haar beloond voor de inzet die we toonden. :)