Safer internet

Dinsdag kwam een vrijwilliger van Child Focus ons wat uitleg geven
over veiligheid en privacy op het internet in het kader van de Safer Internet Day.
Die dag is een jaarlijks initiatief van de EU en
het is de perfecte gelegenheid om via een communicatiecampagne op wereldschaal 
de aandacht van het grote publiek te vestigen op een veilig en verantwoord internetgebruik.

Het was een erg boeiende presentatie waar
ook de meesters veel uit opgestoken hebben!