Toetsen

dinsdag 30 januari 2018:
Toets luisteren: Thema 5

dinsdag 30 januari 2018:
Toets begrijpend lezen: Thema 5
- Nadenken over de boodschap
- Nadenken over de betrouwbaarheid van een boodschap
- Nadenken over de bedoeling van een boodschap
- Nadenken over de weg en de middelen die worden gebruikt
- Nadenken over het effect

donderdag 1 februari 2018:
Toets taalbeschouwing
- Betekenis van woorden opzoeken in een woordenboek
- Nadenken over het alfabet
- Onderwerp en persoonsvorm herkennen/opzoeken
- Nadenken over de tijd van een werkwoord (t.t. of v.t.)
- Nadenken over werkwoorden met of zonder klankverandering
(sterke of zwakke werkwoorden)
- De termen 'stam' en 'uitgang' gebruiken
- De term 'infinitief' gebruiken
- De termen 'eerste, tweede, derde' persoon gebruiken