Fitte & gezonde school!

De coördinerend directeur van onze schoolgemeenschap
kwam vandaag langs bij ons op school.
Ze vroeg zich af of wij wel echt zo'n fitte en
gezonde school zijn als de directeur laat uitschijnen.
Om dat te bewijzen stelt ze ons op de proef met enkele uitdagingen.
Vanaf vandaag start uitdaging 1: gezonde tussendoortjes.

Ik ben ervan overtuigd dat we alle uitdagingen
met gemak aankunnen.
Aan jullie om jullie te bewijzen!