Post-it art

Naar aanleiding van de wiskundeles rond
oppervlakteberekening, gingen we in de beeldles
aan de slag met post-its!

Nadat we de oppervlakte van de ramen en kleefbriefjes
berekenden, konden we uitrekenen hoeveel post-its
we nodig hadden om een volledig raam op te vullen.

Daarna maakten we een schets van ons ontwerp en
tot slot maakten we ons kunstwerk op het raam
met prachtige resultaten als gevolg!

Benieuwd of de overburen zullen volgen?!

Klik hier voor de foto's.