Uitstap Brugge

Niet vergeten morgen:
- Boterhammendoos
- Warme kledij
- Fluojas
- Je goed humeur