De Vaart g(h)eeft RESPECT

In het kader van ons jaarthema 'De Vaart g(h)eeft kleur!'
vond er vandaag voor de eerste keer dit schooljaar
een gezamenlijk moment plaats in de zaal.

Hier stond de kleur ROOD centraal.
De kleur kreeg naast de betekenis van liefde, warmte, etc.
ook een nieuwe betekenis: namelijk RESPECT.

Met een filmfragment, een dans en een lied werd
duidelijk waar er al respect was op onze school, 
maar ook waar dat nog ontbrak.
Samen zullen we hieraan werken en
onze school nog meer laten bloeien!

Tot slot werden alle middagtoezichters, het refterpersoneel
en het onderhoudspersoneel bedankt met rode roze!