Halloween staat voor de deur! Lekker griezelen?!

In de klas leerden we tijdens de godsdienstles de echte
betekenis van dit Keltische (en dus niet Amerikaanse) gebruik.

Daarnaast stonden we ook stil bij de 2 andere feestdagen
die erop volgen, nl. Allerheiligen en Allerzielen.
Ik breng alvast een bezoekje aan mijn 
dierbare overledenen op het kerkhof volgende week.
Jullie ook?