Nog een laatste duwtje...

Je hebt het vast al gemerkt: echte proefwerken zijn er dit jaar niet meer. 

Er werden al heel wat toetsen afgenomen, doordat we breed evalueren.
We vragen jullie wel nog wat te studeren voor een viertal vakken:
- Taalsystematiek
- Metend rekenen
- Meetkunde
- Frans

Zet jullie beste beentje nog één keer voor dit schooljaar en maak
er een schitterend rapport van!

De uitleg van deze toetsen vind je bij het tabblad 'Toetsen'.