Tring, tring, tring, ...

We sloten de verkeersveilige veertiendaagse,
en daarmee ook de week, af met een fietsbellenconcert!