Mens erger je niet!

Vrijdag oefenden we uitdrukkingen en zegswijzen
op een speelse wijze.