Werelddierendag

Laten we op Werelddierendag ook eens denken 
aan de dieren die het niet zo goed hebben...