Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens
opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen.
Maar miljoenen kinderen en jongeren op
aarde horen dit zelden of nooit.
Daarom klonk de schoolbel vandaag iets langer.
Zo lieten we de wereld horen dat elk kind,
elke jongere recht heeft op goed onderwijs.