Een filmpje dat aanzet tot nadenken...

"Omdat het niet hier gebeurt, 
betekent niet dat het helemaal niet gebeurt."